Nr ogłoszenia: 336092-2014 z dnia 2014-10-09
Przetarg nieograniczony: Modernizacja budynku przy ul. Legionów 27 - część II.
Remont wraz z przebudową części istniejących łazienek, pomieszczeń na parterze - roboty uzupełniające

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy (pdf)