Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Łodzi uprzejmie zaprasza do złożenia oferty na:

- pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z obowiązującymi przepisami (szczegóły w pliku)

Zaproszenie (pdf)