Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu siedziby Schroniska przy ul. Legionów 27

Treść zaproszenia (doc)